Citačný záznam

Ako citovať text z tejto web stránky:

 

ŠUĽOVÁ, Michaela a  kol. Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami [online].Ružomberok: Verbum, 2019. ISBN 978-80-561-0685-3. Dostupné na: http://www.dusevneporuchy.sk/.

Cesta k sociálnej pomoci ľuďom s duševnými poruchami