Publikácie

Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 4.10.2017 na Teologickej fakulte KU v Košiciach

Stiahnuť vo formáte PDF

 

Metódy sociálnej práce s osobami s duševnými poruchami. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 4.10.2018 na Teologickej fakulte KU v Košiciach

Stiahnuť vo formáte PDF

Cesta k sociálnej pomoci ľuďom s duševnými poruchami