Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta Košice
Katedra spoločenských vied

Hlavná 89, 041 21 Košice
 Kontaktná osoba:
PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
michaela.sulova@ku.sk

 

Cesta k sociálnej pomoci ľuďom s duševnými poruchami