Cesta k sociálnej pomoci ľuďom s duševnými poruchami